LYKK har eget styre som velges gjennom årsmøtet hvert år. 

Nytt styre – valgt på årsmøte 18.04.2018

STYRET:

 • Leder Tone Ljoså
 • Styremedlem Jane Finberget Nestleder
 • Styremedlem Marit Haaberg Sekretær
 • Styremedlem Liv Krukhoug Kasserer
 • Styremedlem Berit Bolton Arnesen 
 • Styremedlem Marthe Alhaug
 • Styremedlem Aud Bjørnhild Moldal

Varamedlemmer:

 • Målfrid Meyer Tanke
 • Karin Honne

Valgkomitè:

 • Leder Anne-Britt Sandvik
 • Medlem Ingrid Guldvik
 • Medlem/beboer Olga Wensås
 • Varamedlem Birgit Engesæter Madslien