Lillehammer Yrkeskvinners klubb

Maleri av August Macke

Yrkeskvinners klubb i Norge ble startet opp før 2. verdenskrig som del av en større, internasjonal bevegelse: «Federation of Business and Professional Women». Målet var å samle alle yrkeskvinner uavhengig av profesjon for å mane dem til samfunnsengasjement og solidaritet, samt drive opplysning overfor de yngre. Stemmeretten kvinner i Norge oppnådde i 1913 var ikke nok, kvinner måtte stå sammen og støtte hverandre!

På Lillehammer ble en egen avdeling av Yrkeskvinners klubb stiftet i 1952. Det var stort engasjement, med deltakelse både på verdenskongress og landsmøter. I 1960 ble landsmøtet lagt til Lillehammer, en stor begivenhet. Formålet med klubben var kvinnesak; det viktigste var økonomisk selvstendighet og rett til utdanning og arbeid.

Regelverket etter krigen tillot ikke egen bolig for enslige kvinner. Driftige kvinner i LYKK startet i 1968 arbeidet for å bygge et hus for kvinner. I 1972 sto YK-huset i Lillehammer ferdig.

I dag er hverdagen vår ganske annerledes enn da LYKK ble startet. Men LYKK jobber fortsatt for kvinnesaken. Vi tar opp aktuelle spørsmål gjennom foredrag og diskusjoner i åpne møter. Vi bidrar til solidaritetsarbeid og lager møteplasser for kvinner. Som medlem i LYKK har du mulighet til å søke på bolig i Stiftelsen YK-Huset Boligselskap.

Ønsker du å vite mer om oss? Send oss en e-post til kvinner@lykk.no så hører du fra oss.

Informasjon om Stiftelsen YK-Huset Boligselskap finner du her: www.yk-huset.no

Formål og drift

 • samle kvinner av forskjellige yrker for å fremme felles interesser
 • styrke kvinners rett til utdanning, arbeid og økonomisk selvstendighet
 • fremme kvinner til lederskap i næringslivet og i det offentlige
 • styrke kvinners sosiale og politiske interesse og ansvarsfølelse
 • styrke kvinners solidaritetsfølelse
 • samarbeide med andre organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt
 • ta opp aktuelle spørsmål gjennom foredrag og diskusjoner
 • fremme sosialt fellesskap for Klubbens medlemmer og beboere i YK-huset
 • ivareta Klubbens interesser i Stiftelsen YK-Huset Boligselskap

Hvem kan bli medlem

Alle kvinner kan bli medlem!
– LYKK er partipolitisk nøytral.
– Medlemskapet er basert på en årskontingent. 
Årskontingenten gjelder fra 01.01. til 31.12.

Medlemsfordeler

 • Aktivt og hyggelig miljø 
 • Temakvelder for medlemmer 
 • Åpne møter 
 • Høsttur for medlemmene 
 • Mulighet for påvirkning av LYKK’s aktiviteter 
 • Medlemmer kan søke om bolig i Stiftelsen YK-Huset Boligselskap

YK-huset

Kontakt Lykk