Korona-epedemien påvirker oss alle. Myndighetenes smittevernregler begrenser deltakelse i arbeid, så vel som organisasjonsliv, hverdag og familieliv.
I denne situasjonen håper vi at dere alle er friske og ved godt mot.
For LYKKs vedkommende medfører situasjonen at årsmøtet – som opprinnelig var tidfestet til 30. april – måtte utsettes.
Det er fortsatt uklart når årsmøte kan gjennomføres. Myndighetenes smittevernsbestemmelser og hvordan vi kan gjennomføre møtet i samsvar med disse, vil være avgjørende. Vi håper årsmøtet kan gjennomføres i løpet av høsten 2020.