Styret i LYKK besluttet på grunn av koronasituasjonen våren 2020 å utsette årsmøtet som var planlagt holdt i slutten av april. og vurdere i høst om årsmøte kunne holdes denne høsten.

I styremøte i august 2020 besluttet styret i LYKK at vi mener det på grunn av fare for koronasmitte fortsatt ikke er forsvarlig å avholde årmøte i 2020.

Beslutningen om utsettelse av årsmøtet innebærer at alle som ble valgt til verv i LYKK. styret for Stiftelsen YK-huset og den felles valgkomiteen må fortsette i sine verv fram til et årmøte etterhvert holdes. Dette gjelder også beboerrepresentant og vara for denne. Styret i Stiftelsen YK-huset har akseptert LYKKs beslutnning.

Styret i LYKK mener at det ikke vil være forsvarlig å samle så mange av våre medlemmer som et årsmøte vil innebærer på YK-huset. LYKK har en stor andel medlemmer som på grunn av alder eller helse kan være særlig utsatt dersom de skulle bli smittet av korona. Vi pleier å holde årsmøtene i YK-husets lokaler, og disse er stengt for arrangementer for å begrense faren for å få koronasmitte inn i bygget. Utfra at også relativt mange av våre medlemmer i begrenset grad bruker internett har vi ikke vurdert det som tilstrekkelig demokratisk å arrangere årmøtet som nettmøte.

På grunn av koronasmittefare vil styret i LYKK heller ikke arrangere medlemsmøter eller sosiale arrangementer for medlemmene resten av 2020.

Vi sikter på å holde årsmøte i egnede lokaler utenfor YK-huset i mars-april 2021, men utsetter den endelige beslutningen om når og hvor neste årsmøte kan arrangeres til januar 2021