Innkalling til årsmøte torsdag 22. april 2021 kl. 14.00 i Lillehammer kino

Av smittevernhensyn blir årsmøtet for LYKK 2021 holdt i Lillehammer kino, og uten bevertning. Alle som vil delta må melde seg på innen 7. april, og både navn og telefonnummer må oppgis ved påmelding. Dette for å sikre at smittesporing kan gjennomføres effektivt hvis det til tross for smitteverntiltak blir nødvendig. Vi må dessverre nekte eventuelle ikke er påmeldte medlemmer adgang. Vi tar også forbehold om at årsmøtet må avholdes med bare de først påmeldte, hvis det melder seg flere deltakere enn de til enhver tid gjeldende antallsreguleringer for slike arrangementer tillater. Alternativt må årsmøtet utsettes, men siden vi allerede har utsatt årsmøte ett helt år vil vi gjennomføre så sant det er mulig.

Påmelding til:
Eldrid Vasslid,
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
sms tlf. 41 93 61 66
Senest 07. april.

NB.
Medlemskontingenten for 2021 må være betalt for å få rett til deltakelse ved årsmøtet.

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Konstituering


A. Valg av møteleder og referent
B. Valg av to til å underskrive protokoll.

 1. Valg av to til tellekorps
 2. Beretning fra LYKK
 3. Årsregnskap 2019 og 2020 fra LYKK
 4. Årsbudsjett 2021 fra LYKK
 5. Årsmelding, årsregnskap og budsjett fra Stiftelsen YK-huset boligselskap
 6. Eventuelle forslag fra styret i LYKK
 7. Innkomne forslag


Forslag sendes til Lillehammer Yrkeskvinners klubb, Fåberggt. 102, 2615 Lillehammer, eller epost til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..
Forslagene må være styret i hende senest 30. mars.

 1. Valg


A. Leder for styret til LYKK
B. Styremedlemmer og varamedlemmer i LYKK
C. Leder for Stiftelsen YK-huset boligselskap
D. Styremedlemmer, varamedlemmer og beboerrepresentant med varamedlem i Stiftelsen YK-huset boligselskap
E. Oppnevning av revisor for Stiftelsen YK-huset boligselskap
F. Valg av valgkomite

 1. Avslutning.

Innkalling og årsmelding blir lagt ut på hjemmesida www.lykk.no i forkant av årsmøtet.
Møtepapirene deles ut til deltakerne på selve årsmøtet.

Styret i LYKK