Styrets årsmelding 2020.
Grunnet korona og nedstenging måtte årsmøtet 2020 avlyses.
Det sittende styre sa seg villig til å videreføre sine verv inntil årsmøte og valg kunne avholdes.
Situasjonen har ikke gitt anledning til å avholde årsmøte i løpet av året.
Det har heller ikke vært anledning til å arrangere møter eller sammenkomster for medlemmene siden nedstengningen i midten av mars 2020. 1. LYKKs styre.
LYKKs styre har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder Tone Ljoså
Nestleder/sekretær Karin Honne
Kasserer Liv Krukhoug
Styremedlem Aud B. Moldal
Jane Finberget
Eli Fiske
Varamedlemmer:
Eldrid Vasslid

  1. Møter og aktiviteter


Styret har i 2020 avviklet 5 styremøter. Etter koronautbruddet har styremøtene i hovedsak vurdert situasjonen og muligheten for å avholde utsatt årsmøte og tilbud til medlemmene.
Før nedstengningen i mars var aktiviteten som vanlig og følgende ble gjennomført:

  1. februar: LYKK tok initiativ til å gå sammen på Mjøsikales forestilling «New York» og inviterte til kaffe og kake i Ekspedisjonen før forestillingen.
  2. februar: Informasjonsmøte om Frivilligsentralens virksomhet og omvisning i sentralens nye lokaler. Møtet var et samarbeid mellom LYKK og


Frivilligsentralen. Det var bred interesse for arrangementet og vel 20 medlemmer deltok.

  1. mars 2020


I 2020 falt 8. mars på en søndag og 8. marskomiteen der to av LYKK-styrets medlemmer var med valgte å lage et kortere arrangement enn tidligere år. Det ble likevel både foredrag på Kunstmuseet om årets Nancy Spero utstilling, kunstnermøte på Galleri Zink, utendørs appeller før og etter toget og sosialt samvær på YK-huset i etterkant av toget

  1. Nettside og mailinformasjon


Lillehammer Yrkeskvinners klubb har egen hjemmeside: www.LYKK.no. Under faner/overskrifter ligger det informasjon om LYKK og Boligstiftelsen YK-Huset. Her legger vi også ut informasjon om aktiviteter i regi av LYKK og våre samarbeidspartnere. Vi legger også ut innkalling til årsmøte og årsmøtepapirer her. LYKK bruker hjemmesiden og medlemmenes mailadresser til å sende ut informasjon og innkallelse til aktiviteter/møter/medlemskontingent.
Vi har arbeidet for å skape en hjemmeside som er enkelt å navigere i og som samtidig skiller tydeligere mellom LYKK og Boligselskapets virksomhet.
Vi har fortsatt noen medlemmer som ikke har mailadresse og disse får tilsendt informasjon pr. post. LYKK mener det er viktig å benytte det digitale verktøyet ved utsendelse av informasjon til medlemmene, både for spare utgifter til porto, men også for å spare miljøet. Det er viktig av medlemmene gir beskjed ved forandring av mailadresse. Benytt mailadressen som du finner nederst på hjemmesiden Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

  1. Medlemskap Vi hadde ved utgangen av året 190 medlemmer.
  2. Økonomi


Resultat - og balanseregnskap legges frem som egen sak på årsmøtet, samt forslag til nytt budsjett for 2021.
Odd Dagsgaard har vært vår revisor.
LYKKs styre vedtok i 2019 å videreføre støtte til LAMS – «Laila og Amar School and College for girls» - en pakistansk jenteskole, med kr. 10 000. Tilskuddet ble først utbetalt og belastet regnskapet for 2020.
I tillegg ble det bevilget kr. 10 000 som ekstra støtte til lokalsamfunnet rundt LAMS, som ble hardt rammet av koronautbruddet.
I tilknytning til 08. mars arrangementet 2020 mottok Lykk - på vegne av komiteen - støtte på kr. 1.000 fra SV Lillehammer og kr. 2000 fra LO Sør-Gudbrandsdal. Av bevilgningen er kr. 519,12 brukt til dekning av kostnader. Restbeløpet må øremerkes fremtidig markering av 08. mars.
Lillehammer, mars 2021
Tone Ljoså Karin Honne
leder nestleder/sekretær
Liv Krukhoug Jane Finberget
kasserer styremedlem
Aud B. Moldal Eli Fiske
styremedlem styremedlem