Utskrift
Artikler

1
Styrets årsmelding 2019.

 1. LYKKs styre.


LYKKs styre har i perioden hatt følgende sammensetning:
Leder Tone Ljoså
Nestleder Karin Honne
Sekretær Marthe Alhaug
Kasserer Liv Krukhoug
Styremedlem Aud B. Moldal
Jane Finberget
Varamedlemmer:
Eli Fiske
Eldrid Vasslid
Marthe Alhaug flyttet fra Lillehammer og fratrådte derfor sitt verv i september. Karin Honne overtok deretter sekretæroppgaven.
Eli Fiske gikk fra samme tid inn som fast medlem i styret.
Styret har siden årsmøtet 2019 avviklet 7 styremøter, hvorav et ble gjennomført som nettmøte. Deler av styret har i tillegg avviklet flere mindre møter om sine ansvarsområder, og en del styrearbeid er gjort via mail. Styret har det siste året arrangert flere møter for medlemmene. Styret har også fortsatt arbeidet med å få oppgradert LYKKs nettside, og få system for utsendinger til medlemmene via mail til å virke. LYKK har vært pådriver og var representert med tre medlemmer i årets arrangementskomite for 8. mars på Lillehammer, Tone Ljoså, Målfrid Meyer Tanke og Jane Finberget
. Styret har hatt fellesmøte med styret i Stiftelsen YK-huset Boligselskap. Møtet hadde til hensikt å avklare skille mellom ansvar og arbeidsoppgavene til de to styrene. Det ble til møtet utarbeidet en skjematisk oversikt over arbeidsoppgaver og ansvarsområder.
Det var enighet om å legge dette frem for beboere og medlemmer på et senere møte.
2
Styreleder har deltatt på kurs (og møte) arrangert av Lillehammer kommune om stønadssøking og elektronisk tilskuddsportal.

 1. Møter og aktiviteter


Styret ønsket å vektlegge kvinnepolitiske temaer og legge mindre innsats i turer og sponsing av billetter. Styret ønsket i stedet å skape en sosial møteplass i forbindelse med arrangement i byen.
Det har vært gjennomført følgende møter og arrangementer:

 1. august: Sommerfest for alle medlemmer på YK-huset. Det var ca 30 medlemmer som møtte opp, og vi hadde en hyggelig samling med god mat og drikke, allsang og utlodning, hvor Eli Fiske leste fra egen diktning.
 2. september: Medlemsmøte hvor lege og forfatter Cecilie Arentz-Hansen presenterte sin bok «Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed»


Oppmøtet var dessverre beskjedent, trolig fordi samme var tema på Pensjonistuniversitetet tidligere samme dag.

 1. september: LYKK arrangerte vorspiel til teaterforestillingen Hedda Gabler som ble satt opp i Kulturhuset Banken.
 2. desember: Kombinert Orienteringsmøte/Adventsstund. Det ble redegjort for ansvars- og arbeidsfordeling mellom styrene i henholdsvis LYKK og Stiftelsen YK-huset Boligselskap og spørsmål i tilknytning til dette besvart.


Etter orienteringen var det ordinær adventsstund med gløgg og pepperkaker, utlodning, sang og underholdning. Eli Fiske leste fra egne tekster, Jane Finberget lærte oss å lage kreative julestjerner i papir.

 1. mars arrangementet:


For første gang på mange år sørget komiteen for at vi i fikk gjennomført 8. marstog gjennom byen. I tillegg til toget ble det holdt en arrangementsløype med kvinnepolitiske arrangementer gjennom hele dagen med tema som ny arvelov og Sigrid Undset på Litteraturhuset, kvinnelige kunstnere på Kunstmuseet, Sigrid Undset på Nansenskolen, politiske appeller og foredrag om Julie Prøysen på Cafe Stift, utstillingsåpning på Galleri Zink, og spesiallaget 8. mars-kollage ved Teater Leven på YK-huset, samt musikkinnslag etter dette.

 1. Nettside og mailinformasjon


3
Lillehammer Yrkeskvinners klubb har egen hjemmeside: www.LYKK.no. Under faner/overskrifter ligger det informasjon om LYKK og Boligstiftelsen YK-Huset. Her legger vi også ut informasjon om aktiviteter i regi av LYKK og våre samarbeidspartnere. Vi legger også ut innkalling til årsmøte og årsmøtepapirer her. LYKK bruker hjemmesiden og medlemmenes mailadresser til å sende ut informasjon og innkallelse til aktiviteter/møter/medlemskontingent.
Vi har arbeidet for å skape en hjemmeside som er enkelt å navigere i og som samtidig skiller tydeligere mellom LYKK og Boligselskapets virksomhet.
Vi har fortsatt noen medlemmer som ikke har mailadresse og disse får tilsendt informasjon pr. post. LYKK mener det er viktig å benytte det digitale verktøyet ved utsendelse av informasjon til medlemmene, både for spare utgifter til porto, men også for å spare miljøet. Det er viktig av medlemmene gir beskjed ved forandring av mailadresse. Benytt mailadressen som du finner nederst på hjemmesiden Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 1. Medlemskap


Medlemstilgangen er stigende og vi hadde ved utgangen av året 194 medlemmer.

 1. Økonomi


Resultat - og balanseregnskap legges ved beretningen og behandles som egen sak.
Odd Dagsgaard har vært vår revisor.
I henhold til vedtak på årsmøte i 2019 har LYKK støttet LAMS – «Laila og Amar School and College for girls» - en pakistansk jenteskole, med kr. 10 000.

 1. Annet


Koronautbruddet og myndighetenes restriksjoner i den sammenheng medførte at planlagte aktiviteter måtte utsettes/avlyses.
Årsmøte var berammet til 26. april 2020, men ble utsatt på ubestemt tid.
Lillehammer, april 2020
Tone Ljoså Karin Honne Liv Krukhoug
leder nestleder/sekretær kasserer
Jane Finberget Aud B. Moldal Eli Fiske styremedlem styremedlem styremedlem